Oddvin 100 år

Oddvin Øverby 100 år lørdag 25.november! Klikke på rubrikken for å komme inn til vedlegg.

Mortensrud utbygging

Viktig informasjon om nærområdet vårt i Mortensrud! Klikke deg inn på overskriften og deretter på vedlegg-tekst for å lese informasjonen.

Informasjon fra styret (1)

I noen år har Brenna vel hatt en avtale med Nøtteknekkern AS om vedlikehold av fellesarealet samt andre oppgaver etter behov. Nå vil det etter all sannsynlighet bli slik at Nøtteknekkern avvikles ved kommende årsskifte, med mindre det lar seg gjøre å finne lokal interesse for å overta virksomheten. Vi søker derfor potensielle interessenter som kan tenkes å inngå en avtale for videreføring av arbeidet med vedlikehold av fellesarealet med tilhørende redskap og utstyr. Ta kontakt med Arne Egil Sagen på tlf 957 34 344 eller Omar Samarai på tlf 979 76 697 om dette kan være interessant å snakke mer om!