Postkassene og generalforsamlingen - juridisk betenkning

På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det fra et medlem delt ut et juridisk notat om postkassesaken. Medlemmet hadde selv bestilt og betalt for notatet, som han mente kunne tolkes dit hen at generalforsamlingen ikke "hadde kompetanse" til å beslutte i postkassesaken (juristspråk for at generalforsamlingen ikke har rett til å fatte beslutning som binder medlemmene i saken). I forkant av den ordinære generalforsamlingen hadde styret bedt Kluge Advokatfirma AS, som har rammeavtale med Vellenes fellesorganisasjon, om å utarbeide en betenkning om nettopp dette. Betenkningen ble delt ut på ordinær generalforsamling og konklusjonene ble referert på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Huggorm i hage på Brenna?

Styret har fått et bilde av noe som kan være en huggorm fra Knut Bjarne Kjøde i Brennaveien 131. Ormen ble sett på plenen 7. juni. Den ble skremt og forsvant, men det ble da tatt et bilde. Kjøde sier at den ligner på en buorm, men den mangler gule flekker på nakken. Derfor kan det være sort huggorm.

Postkassene - praktisk gjennomføring

På ekstraordinær generalforsamling 12. mai ble det bestemt at vi skal gå for 26 stativ med utgangspunkt i Postens forslag. Alle ønsker om andre plasseringer må foreligge innen 6. juni, og flertallet av dem som sokner til et stativ må være enige om alternativ plassering. Posten har et krav til at ingen skal ha mer enn 100 meter fra egen inngang til postkassestativet.

Brenna fra lufta

Det er ikke så vanlig å se bilder av Brenna fra lufta. Bildet over er tatt fra helikopter 26. mai 2016. Se lenker til mer detaljerte bilder ved å klikke på overskriften eller på bildet.

Velforeningen ber Ruter om bedre busstilbud

Brenna velforening har 29. april kontaktet Ruter for å få styrket busstilbudet på Brenna. T-banen til Mortensrud er gjenåpnet og rutene er utvidet til 2 ganger i kvarteret på hverdager. Samtidig er ekspressbussen 71 E som stoppet i Dalsåsen lagt ned. Det medfører at alle nå må ta T-banen og at vi må benytte buss 72B for å komme til og fra T-banen. Selv om frekvensen på T-banen er økt er busstilbudet uendret. Klikk overskriften for å lese mer.

Godt oppmøte på generalforsamlingen 16.3

Generalforsamlingen ble som vanlig avholdt på Lofsrud skole. Hele 57 stemmeberettigede var møtt fram, og mange husstander stilte med flere personer. I tillegg hadde de fremmøtte med seg totalt 26 fullmakter, slik at antall stemmer som kunne avgis var 83. Det er lenge siden det har vært så mange på generalforsamling i Brenna velforening. Klikk på overskriften for å komme til lenke til underlag og protokoll.