Maritastiftelsen kjøper hus i Langretta

På Maritastiftelsens Facebook-sider ble det 15. mars lagt ut følgende informasjon: "I dag har vi utført en av beslutningene som ble tatt på styremøtet i går: Nemlig å kjøpe et hus hvor folk som kommer ut fra fengsel kan få bo og få arbeidstrening på vei inn i et nytt liv uten kriminalitet og rusavhengighet."

Etablering av postkassestativer på Brenna

På generalforsamlingen 16. mars skisserte styret ulike tilnærminger til hvordan postkassestativer kan realiseres på Brenna. Det var enighet om at styret må ta tak i saken, og at målsettingen er at det skal etableres pene og hensiktsmessige stativer. Disse vil i hovedsak måtte plasseres på fellesarealet.

Brenna gård solgt

Det er nå klart at Peder Olimb, som er tidligere snekker og nå interiørarkitekt, har kjøpt Brenna gård. Han vil i første omgang pusse opp hovedhuset for å bo der. Vi ønsker Peder velkommen til Brenna.

Ikke momskompensasjon for vedlikehold av velveier. Vellenes fellesorganisasjon klager.

Vellenes Fellesorganisasjon fikk før jul rundt 2 millioner kroner til fordeling på velforeninger som søkte om kompensasjon. Brenna velforening har fått kr. 63.343,- av dette beløpet. Men vi fikk ikke godkjent de store kostnadene til drift av våre 3,1 km med privat veier i grunnlaget for beregningen av momskompensasjon. Det var det ingen som fikk. Vellenes fellesorganisasjon følger nå opp saken.

Fylkesmannen tillater bygging av leiligheter på låven

Brenna velforening og en lang rekke beboere på Brenna klaget på Plan- og bygningsetatens vedtak om å gi tillatelse til å bygge leiligheter i låven på Bratlie gård. Saken ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som ankeinstans. Nå har fylkesmannen avgjort saken. Plan- og bygningsetatens vedtak støttes.