Ny parkeringsplass. Mulighet til å leie fast plass.

Det er nå laget en ny, asfaltert parkeringsplass ved innkjørselen til Pasopsvingen. Det er totalt 12 plasser. Fem av disse kan leies av medlemmer for ett år av gangen. Leie kr. 500,- per måned. De øvrige kan benyttes av gjester og beboere i maks to døgn.

Fasadeendring i strid med reguleringsbestemmelsene

Da boligene på Brenna ble oppført, skjedde det etter bestemmelser i reguleringsplanen, med vedlagt tomteark for hver eiendom. Denne ble vedtatt av Oslo bystyre 31. oktober 1985. Av planen fremgår det at husene må ha en tett vegg mot nærmeste naboeiendom. Bakgrunnen for en slik bestemmelse var at boligene ble plassert relativt tett.

Mortensrud planprogram

Brenna velforening har gitt innspill til Mortensrud planprogram. Resultatet av arbeidet med dette programmet vil påvirke alle som bor i området vårt. Planen som er lagt frem er preget av storstilt utbygging og massiv fortetting.

Hva står i den opprinnelige kjøpekontrakten?

Det er lenge siden Brenna-området ble lagt ut for salg. I kjøpekontrakten for tomtene ble det tatt inn en rekke betingelser som kanskje ikke alle kjenner til. Bl.a. står det klart hvilke forpliktelser beboerne er ansvarlige for.