Informasjon fra styret

Utkjøringer i Brennaveien i strid med reguleringsplanen

De aller fleste har nok fått med seg at tre boliger som ligger inntil Brennaveien, har etablert utkjørsler i Brennaveien. Dette ble gjort for flere år siden, men har tidligere vært lite i bruk. Bruken for noen av disse eiendommene har imidlertid økt de senere år.

I en av eiendommene, parkeres det to biler i utkjørselen. Noen ganger må de som kommer kjørende oppover mot Brenna, svinge ut i veibanen fordi en av bilene stikker litt mye ut mot Brennaveien. Dersom beboerne i en av tilstøtende eiendommene begynner å bruke sin avkjørsel, vil det kunne oppstå enda farligere trafikksituasjoner.

 

Alle tre utkjørslene er i strid med reguleringsplanen, S-2849. Av § 3 a fremgår det at ingen av eiendommene i det aktuelle området kan ha adkomst fra Brennaveien. Dersom dette ønskes, må det søkes om dispensasjon. Og en slik søknad skal sendes på høring til beboerne på Brenna.

 

Denne situasjonen er uakseptabel. Etter flere tilbakemeldinger fra beboerne på Brenna, henvendte styret i Brenna vel seg i fjor til Oslo kommune der vi påpekte ulovlighetene for to av eiendommene.

 

Kommunen henvendte seg etter dette til eierne av eiendommene, og orienterte om at utkjørselen var søknadspliktig etter reguleringsplanen og vegloven. Kommunen fikk svar fra eierne, men har etter dette ikke foretatt seg noe mer.  Styret har purret to ganger på kommunen, uten at det har skjedd noe mer.

 

Styret vil følge opp saken videre, i første omgang ved å sende et nytt purrebrev til kommunen. Dersom kommunen etter dette ikke følger opp saken, vil vi vurdere andre fremgangsmåter.

 

Det kan være nyttig om beboerne engasjerer seg i denne saken. Dere kan gå inn i sakens dokumenter gjennom lenken nedenfor.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Smal%E5keren&street=smal%E5keren