Informasjon fra styret (1)

I noen år har Brenna vel hatt en avtale med Nøtteknekkern AS om vedlikehold av fellesarealet samt andre oppgaver etter behov. Nå vil det etter all sannsynlighet bli slik at Nøtteknekkern avvikles ved kommende årsskifte, med mindre det lar seg gjøre å finne lokal interesse for å overta virksomheten. Vi søker derfor potensielle interessenter som kan tenkes å inngå en avtale for videreføring av arbeidet med vedlikehold av fellesarealet med tilhørende redskap og utstyr. Ta kontakt med Arne Egil Sagen på tlf 957 34 344 eller Omar Samarai på tlf 979 76 697 om dette kan være interessant å snakke mer om!

Vårfeiing 27.april!

Vårfeing 27.april! Sumo (Skandinavisk utemiljø) kommer å feier veiene våres torsdag 27.april. Kommunen tar Brennaveien dagen etter; fredag 28.april. Husk å flytte inn bilen på egen tomt !