Dugnad tirsdag 7. mai 2024

DUGNAD PÅ BRENNA TIRSDAG 7. MAI 2024 KL 18.00 – 20.30

DUGNAD PÅ BRENNA TIRSDAG 7. MAI 2024

KL 18.00 – 20.30

Det gis kr. 500,- i rabatt på velkontingenten til huseiere som deltar og som blir registrert både
ved start og slutt

Alle husstander må møte med minst én voksen

Dugnadsdeltakere må registrere seg hos fremmøteansvarlig på aktuell lekeplass for å bli registrert
ved både start og slutt. Oppgaveansvarlig kontaktes for å få tildelt arbeids- oppgaver. Disse vil
gå med gul vest. Deltakerne er selv ansvarlig for å påse at de blir registrert.

Oppmøtested er en av våre 4 lekeplasser, der er det én person som registrerer fremmøte og én som
tildeler oppgaver. Se oversikt over kontaktpersoner nedenfor!

• Det blir totalt fire containere med følgende plassering:

1. Ved lekeplassen i Brennagrenda ◇HAGEAVFALL

2. Ved skogen mellom Pasopveien og Brattlistubben ◇HAGEAVFALL

3. Ved park.plassen i krysset Pasopveien/Brennaveien ◇HAGEAVFALL

4. I krysset ved Brennaveien/Brattlistubben ◇BLANDET AVFALL

• Eget avfall er ikke tillatt å kaste i containere på dugnad, men kjøres til Grønmo.

• Det må ikke legges sekker oppi containerne, sekkene må tømmes i containerne.

• Organisk avfall kan ikke legges i blandet avfall

Farlig avfall, elektrisk-avfall, matavfall, gips, bildekk, flytende avfall, trykkimpregnerte
materialer og isolasjon må ikke kastes i container. Heller ikke jord og stein. Den som bryter
dette, vil få regning i ettertid!

Alle rydder på egen eiendom FØR Rusken

Dette regnes IKKE som Rusken-arbeid:


1. Klippe egen hekk

2. Rydde på egen eiendom

3. Rydde langs veien utenfor egen tomt

4. Vedlikehold av eget gjerde