Slik ser fibertrekkrørene ut

Mange lurer på hva slags rør som skal legges fra veien og inn i huset. Bildet er tatt på Dal. Det gule røret skal legges i bakken slik anvisningen på arket inne i plastposen som er festet til kveilen viser. Det er samme anvisning som velforeningen leverte i postkassene i juni. Selve fiberkabelen vil senere blåses gjennom røret med trykkluft.

Fiberutbyggingen - oppdatert informasjon per 14. august 2019

Det praktiske arbeidet med fiberutbyggingen nærmer seg nå Brenna. Styret er i kontakt med utbygger mer eller mindre løpende. Det kan konstateres at det er relativt store forsinkelser, men målet er ferdigstillelse før vinteren for alvor setter inn. Vi har 14. august mottatt informasjon fra Veflen entreprenør AS, som er underleverandør til Telenors leverandør Relacom. Les også et overordnet skriv fra Telenor og to skriv om utbyggingen, inkludert veiledning for arbeidet den enkelte må gjøre selv, og en skisse av anlegget. NB: Prosjektet forutsetter egeninnsats fra huseierne.

Skadet rådyr i Pasopveien

Vi har 7. juli fått melding fra Pasopveien 8 om et skadet rådyr. Viltnemda er involvert i saken, og de stiller spørsmål ved om det kan være noen løshunder i området. Vi håper ikke det.