Voldsom støy fra steinknuser

De fleste har sikkert registrert at det over en lang periode har vært kraftig støy fra området som har innkjøring fra Shellstasjonen på Mortensrud. Støyen kommer fra tungtransport, lossing av stein og ikke minst steinknusing. En beboer skriver i epost til styret at "det kan høres ut som et langt godstog som kjører forbi huset hele tiden". Styret prøver forskjellige tilnærminger for å få slutt på denne forferdelige støyen i nærområdet.

Behov for avklaring av velforeningens ansvar for vann- og avløpsanlegget på Brenna - oppdatert

Vann- og avløpsanlegget på Brenna eies av huseierne i fellesskap og forvaltes av Brenna velforening. Det har de senere år vært flere tilfeller av tilstopping av kloakken, det har vært kostbare feil på vannledningene og spørsmålet om tilkobling av flere hus til det private anlegget er reist to ganger. Videre kommer det klager på dårlig vanntrykk i noen hus i området. Velforeningen hadde møte med Oslo vann- og avløpsverk (OVA) i forbindelse med en feil for noen år siden. Velforeningen har på ny henvendt seg til OVA for å få ytterligere avklart velforeningens ansvar. Det fremgår av svaret fra OVA at beboerne på Brenna har et betydelig ansvar for vann- og avløpsanlegget. Styret vil følge opp saken videre.

Telenor tilbyr fiber på Brenna - oppdatering

Lørdag 6. oktober var det befaring knyttet til fiberutbyggingen. Tre representanter fra styret møtte da representant fra firma Regi, som skal prosjektere fiberanlegget i området. Regi er underentreprenør for Relacom, som vil stå for utbyggingen dersom Telenor tar endelig beslutning om å bygge fiberanlegget. Styret fikk tidlig i september opplyst at oppslutningen om utbyggingen på i området lå på 70 %. Det gjøres oppmerksom på at huseiere som tilknytter seg fiberanlegget fra starten får en gunstigere pris enn beboere som gjør dette senere.

Planer for nybygg i Smalåkeren 27 - oppdatert

Utbygger Satinder Vir Singh har kontaktet Brenna velforening og bedt om å få tilknytte seg vann- og avløpsnettet. Utbyggeren er den samme som står bak byggingen på låven på Brattli. Han eier også andre hus på Brenna.

Statens vegvesen sier at Brenna ikke er spesielt støyutsatt

9. september kontaktet Brenna velforening Statens vegvesen om høyt støynivå på Brenna. I henvendelsen het det at "Brenna velforening stadig får henvendelser fra medlemmer om plagsom støy fra den svært trafikkerte E6 der den passerer Klemetsrudanlegget. Samtlige henvendelser påpeker behov for støyskjerming av E6. Vi ber Statens vegvesen om å sette opp støymålere på egnede steder på Brenna for å kartlegge faktisk støynivå sammenliknet med grenseverdier som gjelder". Klikk overskriften for å lese svaret.

Informasjon om fiberutbyggingen

Brenna velforening har 9. september 2018 gjort skriftlig henvendelse til Telenor om fiberutbyggingen på Brenna. Vi vil følge opp løpende. Les brevet og brosjyre fra Telenor ved å klikke overskriften.