Steinknusingen på Mortensrud. Nok er nok!

Brenna velforening og Bilittkroken huseierforening har 3. juli 2019 sendt felles brev til Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken om de store støyplagene steinknusingen på Mortensrud påfører vårt bomiljø. I brevet er de to velforeningene klare på at steinknusingen ikke kan fortsette. Vi er overbevist om at det ikke var forutsett fra verken kommunal eller statlig myndighet at denne virksomheten ville gi en slik miljøbelastning. I brevet stilles krav om at steinknusingen må ha stanset innen 9. juli.

Pass på at det ikke er søppel utenfor søppelkassa

Styret har fått melding om at det flere steder er observert at det settes søppel ved siden av søppelkassene. Dette fører til at skjærer hakker hull for å finne mat. Deretter kommer rotter og mus. Den som trenger større søppelkasse kan få dette ved å endre renovasjonsabonnementet til en større beholder. Kontakt Oslo kommune, Renovasjonsetaten, på telefon 23 48 36 50, evt. via e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no.

Ansvarsgrenser for vannledningene

Vannet i krana leveres av Oslo vann og avløp. Vannledningsnettet internt på Brenna eies av beboerne i fellesskap, og Brenna velforening forvalter dette ansvaret på vegne av beboerne. Det er viktig at den enkelte huseier er klar over ansvargrensene dersom det oppstår en feil eller det er aktuelt å gjøre arbeid i/ved eget hus.

Tilbud fra VVS GRUPPEN AS

Beboerne på Brenna har fjernvarmeanlegg av forskjellig type. I blant blir det behov for rørlegger som kjenner anleggene. Velforeningen har innhentet et tilbud fra VVS GRUPPEN AS på priser på forskjellig type arbeid på fjernvarmeanleggene. Firmaet kjenner området og anleggene. Huseierne på Brenna står selvsagt fritt til å velge hvilken rørlegger som ønskes benyttet, men styret ønsker å gjøre tilbudet kjent for alle.

Rusken 7. mai - Den som deltar får rabatt på velkontingenten!

Rusken-dugnaden gjennomføres 7. mai. Det vil være lokale ansvarlige for samtlige veier. Disse holder orden på at arbeidet som skal gjøres blir gjort. Det vil være en lang liste med oppgaver til dugnaden. Alle som stiller på dugnaden vil i år få kr. 500,- i rabatt på velkontingenten. Det er den enkelte beboers ansvar å kontakte den lokale ansvarlige, bli tildelt oppgaver og bli registrert som dugnadsdeltaker. Registrering må gjøres i perioden 18:00-18:30.

Brennaveien 122 Brattli gård – grov forsøpling av nærmiljøet

Brenna velforening har 1/4-2019 sendt brev til Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, om forholdene ved Brattli gård. I brevet skriver vi at saken gjelder en byggesak som i en årrekke nærmest har vært en katastrofe for Brenna som boområde. Vi ber om at PBE betrakter brevet som et rop om hjelp fra beboerne på Brenna.