Skøytekarneval 2023

Skøytekarneval 2023 Velkommen til Sportsplassen/Brenna Stadion søndag 12.feb kl15. Trykk på posten for å se mer informasjon. :)

GENERALFORSAMLING AVHOLDES 13.MARS 2023

NB NB NB !!! NY DATO 13.MARS kl 18.30 I henhold til §5 i vedtekter for Brenna vel informeres det om at ordinær generalforsamling avholdes i det lille auditoriet på Lofsrud skole kl 1830 mandag 13.mars 2023 Forslag som ønskes behandlet på denne generalforsamlingen må skriftlig være styret i hende innen utgangen av januar 2023 Styret i Brenna Vel