Godt nytt år!

GODT NYTT 2023! Vi har startet det nye året med mye is og tilhørende glatte veier, og vi ser at kassene for strøgrus er nesten tomme allerede. Det har vært stor pågang av alle som vil ha noe å strø med, så det er utsolgt alle steder som produserer denne strø-grusen som vi bruker. Vi vil følge opp fylling av kassene så fort det er mulig å få kjøpt mer! Hilsen styret for Brenna vel

Bli med i arbeidsgruppe for å engasjere kommunen i Brenna!

På siste generalforsamling ble det gjort et vedtak om å etablere en arbeidsgruppe for å få Oslo kommune til å ta et større ansvar for infrastrukturen her på Brenna, eksempelvis veier og vann/avløp. Dersom du kan tenke deg å bidra her sender du en melding til leder@brennavel.no