Melding av feil på veilyset 

Feil på gatelyset på Brenna meldes enklest via smarttelefon.  Installer appen "Bymelding". Den finnes både til Ios (Apple) og Android (Samsung, Sony etc.)

Det går også an å melde feil fra PC via Internet.

Klikk her for å melde feil via PC.

Velg "Gatelys". Søk opp adressen med søkefunksjonen. Du vil se hvilke feil som allerede er registrert i systemet og hvilken status disse har. Resten er ganske selvforklarende.

De som bor i nærheten av mørke lamper og skadede armaturer bes om å melde fra med en gang feilen har oppstått.

Meld også evt. feil på lyset i Brennaveien på samme måte.