Velforeningen ber om møte med Plan- og bygningsetaten om den økende utleievirksomheten på Brenna

Boligområdet på Brenna er etablert med grunnlag i Reguleringsplan S-2849, med Oslo kommune som tilrettelegger og selger. De siste årene har utviklingen gått i en svært uheldig retning ved at flere hus på området er omgjort/brukes som rene utleieboliger hvor eierne selv ikke bor i husene. Brenna velforening tar i brev datert 19.03.2019 dette opp med Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.

Container på parkeringsplassen ved innkjøringen til Pasopsvingen

Arbeidet med å bygge fiberanlegg på Brenna starter 25/3. Grave- og trenchearbeidet utføres av firma Veflen, som er engasjert av Relacom. Relacom har ansvaret for hele fiberanlegget og arbeider for Telenor. Veflen har bedt styret om en plass til å sette to containere i byggeperioden. Firmaet har fått tillatelse til å benytte gjeste-/beboerparkeringplassen ved innkjørselen til Pasopveien til dette.

Utbygger søker om ferdigattest for Brattli gård

Utbygger på Brattli gård søker nå om ferdigattest. Brenna velforening ber Plan- og bygningsetaten sørge for at alt er i orden på eiendommen før ferdigattest gis. Det er på tide at det blir ordentlige forhold på og rundt Brattli gård.

Underlig nybygg ved Brennabekken

Som mange sikkert har registrert, har det i lengre tid vært arbeid på den andre siden av Brennabekken, like ved brua i enden av lekeplassen i Langretta. Det som straks er ferdig er en såkalt "reduksjonskum". Og hva er så dette?

Jan Christian Bays søknad gikk rett inn!

Primus motor for skøytebanen, Jan Christian Bay, lagde en velbegrunnet søknad til Sparebankstiftelsen DNB om 150.000 kroner til innkjøp av ATV med brøyteskjær slik at det skulle gå raskere å få vekk snøen fra skøytebanen på Sportsplassen. Sparebankstiftelsen var enig i at dette var et godt formål og bevilget hele søknadsbeløpet.