Gravearbeid Pasoplia/Langretta

INFORMASJON OM GRAVEARBEIDER PÅ BRENNA I uke 40 (fra og med tirsdag 4.10) vil det bli gjort flere arbeider her på Brenna, alt er budsjettert og planlagt bortsett fra en liten utvidelse av snuplassen nederst i Langretta. Her skal bare steinene flyttes litt mot Pasoplia slik at renholdsetatens biler kan snu. Den største jobben gjelder trappen mellom Brennagrenda og Brennastubben, den øverste delen fikk nye metalltrinn i sommer, og nå er det nederste delen som skal bygges om. Det skal legges metalltrinn her også, og bygges rekkverk slik det er på den øverste delen. Planen er også å lys-sette trappen. Begge tiltak vil gjøre det enklere og sikrere å benytte trappen på vinterstid spesielt. Det må graves en grøft for strømforsyning fra den nærmeste stolpen i Brennastubben, og dette vil kunne hindre biltrafikken i dette området i en forhåpentligvis kort periode da grøften står åpen. Trappen mellom Pasopsvingen og Pasoplia fikk et forlenget rekkverk i sommer, og nå skal dette lyssettes. Det betyr graving mellom nærmeste stolpe øverst og ned til rekkverket, dvs ingen spesielle hindringer for fotgjengere eller biler. Dette vil også bety sikrere adgang til trappen med godt lys for brukere av trappen. Endelig skal et lite fellesområde i Langretta oppgraderes og gjøres slik at det brukes til for eksempel et bord/benk. Dette er et område med stort vanntrykk fra skråningen opp mot Brennaveien, så det er allerede gjort en stort dreneringsarbeide på dette området. Her blir det gravemaskinarbeide fra flere kanter, og det vil ikke være mulig å bruke parkeringsplassen ved nr 16/18 Dersom det er behov for kontakt med info om disse arbeidene, ta kontakt med Arne Egil Sagen på 957 34 344 Brenna Vel

Gravearbeid på Brennaveien

Gravearbeid ved veikrysset Brennaveien og Gamle Brennavei ! VVS Gruppen er innleid rørlegger for vedlikehold på Hafslund Oslo Celsio fjernvarme nett i Oslo. De har registrert trykkfall på sekundærnett på Brenna og har vært på lekkasjesøk i sommeren og funnet ett punkt av interesse ved veikrysset Brennaveien og Gamle Brennavei. Det ble gravd opp på dette hjørner i forrige uke, men ble ikke funnet rør. Gravearbeider fortsetter med arbeidet 14.sept. På grunn av at det graves ved veien, og at de har en gravemaskin og lastebil som krever plass i veien, er det lettere om folk som skal kjøre inn til Gamle Brennavei bruker Smalåkeren som inngang mens gravemaskinen står i veien. Det er usikkert på hvor lenge de må holde på, men maskinene flyttes ut av veien på kveldstid. Beklager for ulempen dette medfører. Mvh. VVS Gruppen

Asfaltering i Brenna

ASFALTERING PÅ BRENNA uke 26: mandag 27, tirsdag 28 og onsdag 29. juni. uke 27: mandag 4, tirsdag 5. og onsdag 6. juli Klikke på OVERSKRIFTEN for å få opp fullstendig informasjon på adresser !

Mini-gjenbruksstasjon i Mortensrud

Her finner du link med informasjon til Mini gjenbruksstasjon på Mortensrud (Lofsrudveien 14): https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/mortensrud-mobile-gjenbruksstasjon/#gref