God sommer 2024

Tida går fort, og nå står sommerferien for døra for våre huseiere. Vi håper alle får en så god sommer som mulig, uavhengig av om dere skal tilbringe den hjemme eller reise bort.

 

Vi er stolte av å bo på et sånt flott, rolig og velstelt område som Brenna. Dette har vi klart å opprettholde på grunn av at vi i mange år har hatt aktiv styring og engasjerte beboere. Dette har vi stor tro på skal videreføres.

 

Samtidig vil vi minne alle huseierne på at dere også må ha et blikk for det som ligger rett utenfor eget gjerde eller eiendom. De aller fleste husker på å stelle også dette feltet. Men dessverre er det noen som glemmer at de har ansvar også for dette området. Vi oppfordrer derfor alle huseierne til å ta en ekstra sjekk for å sikre at også dette klippes og stelles på lik linje med hagen. Særlig er det viktig å trimme og klippe trær og hekker som står nært veien og begrenser utsikten.

 

Som dere sikkert er kjent med, er firmaet Nøtteknekkeren avviklet. Dette firmaet stod for mye vedlikehold, plenklipping og annet forefallende arbeid. Vi har heldigvis fått til en ordning med noen av våre beboere som vil ivareta disse oppgavene fremover.

 

Styret i Brenna Vel ønsker alle beboerne på Brenna en riktig god sommer!