Bruk av henger

Det er stadig skader på henger, særlig den elektriske tilkoblingen samt fronthjul. Sjekk derfor at alt er i orden når du låner og henter en henger, og si ifra om det er mangler. Sjekk også når du setter den på plass igjen om det er noe som ikke er bra!

Vær nøye med å koble el-kontakten riktig på slik at alle lys virker som de skal, særlig blinklyset.

Dra ikke i ledningen når du kobler av hengeren, hold i selve kontakten.

Husk også å heve nesehjulet slik at det ikke kommer i berøring med bakken under fart, og dra ikke til brekket når du parkerer!