Medvirkning i byutviklingen i Oslo

Medvirkning i Oslo byutvikling Klikke på rubrikken for å komme inn på teksten.

Invitasjon fra leder i Oslo Velforbund

Velkommen til møte onsdag 29. november i Litteraturhuset. Se omtalen under.

Videresend gjerne og inviter flere til møtet.

Vennlig hilsen

Leif-Runar Forsth

Leder Oslo Velforbund

 

Medvirkning i byutviklingen i Oslo

Åpent møte - Alle velkomne – Gratis - Ingen påmelding.

Litteraturhuset
Wergelandsveien 29 Oslo

Sal: Nedjma

Onsdag 29. november 2023. 18:00 - 20:00

  • Medvirkning er nøkkelen til bedre byutvikling - Leder av Oslo Velforbund Leif-Runar Forsth
  • Medvirkning i Byutvikling i Oslo – Leder av byutviklingsutvalget i Oslo – Haakon Riekeles
  • Medvirkning i praksis – Medvirkningsombudet (selvutnevnt) Christian Sømme
  • Bystyrepolitikere inviteres til å si hva de vil gjøre for medvirkning i byutviklingen i Oslo.
  • Innlegg fra salen - Spørsmål og diskusjon.

 

Medvirkning er nøkkelen til bedre byutvikling

Oslo kommune sier det slik: «Vi må motivere flere til å engasjere seg i planene for byen vår tidlig i prosessene. Folks lokalkunnskap er nøkkelen politikerne trenger til å ta gode avgjørelser, medvirkning er demokrati i praksis.»

«Det er de som bor og lever i lokalmiljøene som vet best hva stedet trenger. Jo bredere kunnskap og flere innspill beslutningstakere og utbyggere kan få, jo bedre beslutninger vil de kunne ta. Da får vi en bedre byutvikling til glede for alle som bor her, ikke minst for dem som blir direkte berørt av planprosesser, reguleringer og utbygging. Det er viktig at befolkningen involverer seg, føler eierskap til stedet de bor.»

Dette er Oslo Velforbund enig i.

Vi ønsker at dette også skal bli virkelighet – og ikke bare vakre ord.
Derfor dette møtet.

Velkommen!