SKADET LYSSTOLPE I BRENNASTUBBEN

SKADET LYSSTOLPE I BRENNASTUBBEN er nå erstattet med en ny som samtidig er flyttet litt nærmere låvebygningen for å hindre flere skader. Det er Brenna vel som må bekoste reparasjon av stolpene, en ny stolpe koster ca 50 – 60 000 kroner. Meld fra dersom du oppdager at noen påfører skade på våre lysstolper eller annet som tilhører fellesskapet.