Brann i velgarasjen

Lørdag 21. april ca. kl. 19 oppstod et alvorlig branntilløp i velgarasjen. Bjørg Skorgen, som bor i Smalåkeren 2, kontaktet varamedlem i styret, Arne Egil Sagen, og fortalte at det kom røyk fra baksiden av garasjen.

Bussrute 73 gir bedre busstilbud på Brenna

Det har kommet bedre busstilbud på Brenna. Buss 72A og 72B har sluttet å kjøre. En helt ny rute, nr. 73 Holmlia-Brenna, er opprettet. Ruta går fra Pasop, oppom Dal, over Mortensrud, ned til Kantarellen, Hauketo og til Holmlia.

Salgsprospektet for Brenna

Da tomtene på Brenna ble solgt av Oslo kommune på slutten av 1980-tallet, måtte alle forholde seg til føringene som ble gitt i salgsprospektet. Vi har skannet det mest sentrale fra dette prospektet og gjort det tilgjengelig på web.

Ny parkeringsplass. Mulighet til å leie fast plass.

Det er nå laget en ny, asfaltert parkeringsplass ved innkjørselen til Pasopsvingen. Det er totalt 12 plasser. Fem av disse kan leies av medlemmer for ett år av gangen. Leie kr. 500,- per måned. De øvrige kan benyttes av gjester og beboere i maks to døgn.

Fasadeendring i strid med reguleringsbestemmelsene

Da boligene på Brenna ble oppført, skjedde det etter bestemmelser i reguleringsplanen, med vedlagt tomteark for hver eiendom. Denne ble vedtatt av Oslo bystyre 31. oktober 1985. Av planen fremgår det at husene må ha en tett vegg mot nærmeste naboeiendom. Bakgrunnen for en slik bestemmelse var at boligene ble plassert relativt tett.