Postkassene - praktisk gjennomføring

På ekstraordinær generalforsamling 12. mai ble det bestemt at vi skal gå for 26 stativ med utgangspunkt i Postens forslag. Alle ønsker om andre plasseringer må foreligge innen 6. juni, og flertallet av dem som sokner til et stativ må være enige om alternativ plassering. Posten har et krav til at ingen skal ha mer enn 100 meter fra egen inngang til postkassestativet.

Brenna fra lufta

Det er ikke så vanlig å se bilder av Brenna fra lufta. Bildet over er tatt fra helikopter 26. mai 2016. Se lenker til mer detaljerte bilder ved å klikke på overskriften eller på bildet.

Velforeningen ber Ruter om bedre busstilbud

Brenna velforening har 29. april kontaktet Ruter for å få styrket busstilbudet på Brenna. T-banen til Mortensrud er gjenåpnet og rutene er utvidet til 2 ganger i kvarteret på hverdager. Samtidig er ekspressbussen 71 E som stoppet i Dalsåsen lagt ned. Det medfører at alle nå må ta T-banen og at vi må benytte buss 72B for å komme til og fra T-banen. Selv om frekvensen på T-banen er økt er busstilbudet uendret. Klikk overskriften for å lese mer.

Godt oppmøte på generalforsamlingen 16.3

Generalforsamlingen ble som vanlig avholdt på Lofsrud skole. Hele 57 stemmeberettigede var møtt fram, og mange husstander stilte med flere personer. I tillegg hadde de fremmøtte med seg totalt 26 fullmakter, slik at antall stemmer som kunne avgis var 83. Det er lenge siden det har vært så mange på generalforsamling i Brenna velforening. Klikk på overskriften for å komme til lenke til underlag og protokoll.

Maritastiftelsen kjøper hus i Langretta

På Maritastiftelsens Facebook-sider ble det 15. mars lagt ut følgende informasjon: "I dag har vi utført en av beslutningene som ble tatt på styremøtet i går: Nemlig å kjøpe et hus hvor folk som kommer ut fra fengsel kan få bo og få arbeidstrening på vei inn i et nytt liv uten kriminalitet og rusavhengighet."

Etablering av postkassestativer på Brenna

På generalforsamlingen 16. mars skisserte styret ulike tilnærminger til hvordan postkassestativer kan realiseres på Brenna. Det var enighet om at styret må ta tak i saken, og at målsettingen er at det skal etableres pene og hensiktsmessige stativer. Disse vil i hovedsak måtte plasseres på fellesarealet.