KOSTNADER FOR INTERNETT

Vi har erfart at noen har betalt dobbelt for internett etter at fiber ble etablert her på Brenna. Det ser ut som om det gamle abonnementet ikke automatisk blir stoppet av Telenor, så ta en sjekk på dine fakturaer og ta kontakt med Telenor kundeservice om dette gjelder deg!

INFORMASJONSBROSJYREN

INFORMASJONSBROSJYREN for vårt område er nå distribuert til alle på Brenna, si fra om du ikke har fått den eller om du skulle ønsker flere eksemplarer!

SKADET LYSSTOLPE I BRENNASTUBBEN

SKADET LYSSTOLPE I BRENNASTUBBEN er nå erstattet med en ny som samtidig er flyttet litt nærmere låvebygningen for å hindre flere skader. Det er Brenna vel som må bekoste reparasjon av stolpene, en ny stolpe koster ca 50 – 60 000 kroner. Meld fra dersom du oppdager at noen påfører skade på våre lysstolper eller annet som tilhører fellesskapet.