Godt nytt år.

Vi er allerede godt i gang med 2021 og med det er styret i ferd med å forberede generalforsamling under forutsetning av at det lar seg gjøre med et fysisk møte. Smittevernreglene forandrer seg, og det er ikke godt å si i dag hvordan situasjonen er i mars måned. Generalforsamlingen er planlagt til torsdag 11.mars på Lofsrud skole, men dersom det ikke lar seg gjøre med et fysisk møte vil vi finne en annen måte å gjøre det på.

Dokumenter

Styret har planlagt å sende alle dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen pr e-post til alle medlemmer av Brenna vel innen midten av februar, under forutsetning av at vi har fått alle e-post adresser til alle medlemmer av Brenna vel, og vi ber om at alle setter seg inn i de sakene som blir omtalt i dokumentasjonen.

Frist

Foreløpig minner vi om at fristen for å fremme forslag til behandling på generalforsamlingen må være styret i hende innen 31. januar!

Julehilsen2020

Styret i Brenna vel ønsker alle medlemmer en god og fredfull Julefeiring! Vi minner samtidig om at fristen for å fremme forslag til generalforsamlingen er 31. januar 2021. Generalforsamlingen er bestemt til 11. mars 2021.

KOSTNADER FOR INTERNETT

Vi har erfart at noen har betalt dobbelt for internett etter at fiber ble etablert her på Brenna. Det ser ut som om det gamle abonnementet ikke automatisk blir stoppet av Telenor, så ta en sjekk på dine fakturaer og ta kontakt med Telenor kundeservice om dette gjelder deg!

INFORMASJONSBROSJYREN

INFORMASJONSBROSJYREN for vårt område er nå distribuert til alle på Brenna, si fra om du ikke har fått den eller om du skulle ønsker flere eksemplarer!