Asfaltering i deler av Pasopveien

Vi vet ikke akkurat hvilke dager det blir asfaltering i Pasopveien, men arbeidet kan starte allerede i uke 21 (som starter 18. mai). Eksakt tidsperiode er litt avhengig av hvor fort det går med asfalteringen i Pasoplia. Klikk overskriften for detaljer.

Asfaltering av Pasoplia mandag 18. – onsdag 20. mai 2020

Det vil bli vanskelig å kjøre bil i Pasoplia de dagene asfalteringen pågår. Benytt beboerparkering i krysset Brennaveien/Pasopsvingen ved behov. Det er også mulig å bruke gjesteparkeringsplasser over hele Brenna disse 3 dagene, det blir ingen kontroll av P-service.

Fiber: Telenor melder om nær et halvt års forsinkelse

Brenna velforening har 20. september mottatt beskjed fra Telenor om at det blir en stor forsinkelse på fiberutbyggingen. Vi synes dette er svært trist, men vi har ikke annet valg enn å forsøke å minimalisere ulempene. I første omgang har vi skriftlig påpekt at vi nå har fått situasjonen vi fryktet mest; halvferdig arbeid i det vi går inn i vinteren. Vi påpeker bl.a. ulempene med eventuelt å ha trekkrørstumper inne i snøfonner over hele området, og ønsker å unngå en slik situasjon.