Julehilsen2020

Styret i Brenna vel ønsker alle medlemmer en god og fredfull Julefeiring! Vi minner samtidig om at fristen for å fremme forslag til generalforsamlingen er 31. januar 2021. Generalforsamlingen er bestemt til 11. mars 2021.

KOSTNADER FOR INTERNETT

Vi har erfart at noen har betalt dobbelt for internett etter at fiber ble etablert her på Brenna. Det ser ut som om det gamle abonnementet ikke automatisk blir stoppet av Telenor, så ta en sjekk på dine fakturaer og ta kontakt med Telenor kundeservice om dette gjelder deg!

INFORMASJONSBROSJYREN

INFORMASJONSBROSJYREN for vårt område er nå distribuert til alle på Brenna, si fra om du ikke har fått den eller om du skulle ønsker flere eksemplarer!

SKADET LYSSTOLPE I BRENNASTUBBEN

SKADET LYSSTOLPE I BRENNASTUBBEN er nå erstattet med en ny som samtidig er flyttet litt nærmere låvebygningen for å hindre flere skader. Det er Brenna vel som må bekoste reparasjon av stolpene, en ny stolpe koster ca 50 – 60 000 kroner. Meld fra dersom du oppdager at noen påfører skade på våre lysstolper eller annet som tilhører fellesskapet.

SKØYTEBANEN

Vi er jo så heldige at vi har en sportsplass midt inne på vårt område, der vi om vinteren pleier å ha skøyte-is. Denne sesongen blir det dessverre ikke is, Oslo kommune (som eier grunnen) har meldt at det på kommunens anlegg ikke vil bli tillatt å legge is, med henvisning til smittevern hensyn.

JULETRÆR

Søndag 29. november er det første søndag i advent og vi setter opp 5 juletrær rundt på området: på Sportsplassen, i Brattlistubben, ved Pasopveien 8, i krysset Brennaveien/Brennagrenda og ved vel-garasjen ved innkjøring til området. Vi vil i denne sammenheng takke hyggelige naboer som gir oss tilgang til strøm til julelysene!