Statens vegvesen sier at Brenna ikke er spesielt støyutsatt

9. september kontaktet Brenna velforening Statens vegvesen om høyt støynivå på Brenna. I henvendelsen het det at "Brenna velforening stadig får henvendelser fra medlemmer om plagsom støy fra den svært trafikkerte E6 der den passerer Klemetsrudanlegget. Samtlige henvendelser påpeker behov for støyskjerming av E6. Vi ber Statens vegvesen om å sette opp støymålere på egnede steder på Brenna for å kartlegge faktisk støynivå sammenliknet med grenseverdier som gjelder". Klikk overskriften for å lese svaret.

Informasjon om fiberutbyggingen

Brenna velforening har 9. september 2018 gjort skriftlig henvendelse til Telenor om fiberutbyggingen på Brenna. Vi vil følge opp løpende. Les brevet og brosjyre fra Telenor ved å klikke overskriften.

Brann i velgarasjen

Lørdag 21. april ca. kl. 19 oppstod et alvorlig branntilløp i velgarasjen. Bjørg Skorgen, som bor i Smalåkeren 2, kontaktet varamedlem i styret, Arne Egil Sagen, og fortalte at det kom røyk fra baksiden av garasjen.

Bussrute 73 gir bedre busstilbud på Brenna

Det har kommet bedre busstilbud på Brenna. Buss 72A og 72B har sluttet å kjøre. En helt ny rute, nr. 73 Holmlia-Brenna, er opprettet. Ruta går fra Pasop, oppom Dal, over Mortensrud, ned til Kantarellen, Hauketo og til Holmlia.