INNSAMLING AV KONTAKTINFORMASJON

Som beskrevet i informasjonsskriv distribuert sammen med den nye presentasjonsbrosjyren av Brenna ønsker styret å registrere både e-post adresse og et telefonnummer for SMS for alle medlemmer av Brenna vel. Det er mange som ikke har respondert på dette, om du er en av dem, send din kontaktinformasjon til leder@brennavel.no

Informasjon fra styret 1.11.20

Styret har nå gjennomført flere større prosjekter: Det er montert 2 lysstolper i gangveien mellom Brattlistubben og Pasopveien og lyset ved vel-garasjen er forbedret. Flere veier er asfaltert, mange veikanter har fått støtte av asfalt-fres, et område med mye grunnvann i Langretta er drenert og vi skal bytte ut en skadet lyktestolpe i Brennastubben. Denne stolpen vil også bli flyttet lenger ut mot gjerdet slik at den ikke står så utsatt til. Endelig har vi også nettopp fått trykket opp nytt opplag av informasjonsbrosjyren for Brenna etter en revisjon og oppdatering. Brosjyren ble opprinnelig laget for 10 år siden, den gang i et A5 format. Denne gang lager vi den i A4 slik at den syns bedre og kan forhåpentligvis ligge lett tilgjengelig og gi svar på saker som i alle fall ny-innflyttede kanskje ikke kjenner til. Bilagt brosjyren følger et ark med informasjon om at vi nå går over til digital informasjon til medlemmer av Brenna vel, og at vi iden sammenheng har behov for et mobilnummer for å kunne sende SMS samt en e-post adresse for meldinger der. Når dette er ferdig satt opp vil styret kunne målrette informasjon på en enklere måte enn tidligere ved å sende informasjon til de det gjelder! Nå nærmer det seg vintersesong, og som en forberedelse skal vi ta inn benker som står rundt på området vårt, sette opp brøytestikker der det er behov for å markere noe og sørge for at alle strø-sand kasser er fylt. I hver av disse kassene skal det ligge en liten spade, husk å legge den tilbake etter bruk! Vi vil også be alle som har trær og busker som kan hindre utsikten om å vurdere om noe bør klippes, det er fint å gjøre det nå når det ikke er mange blader på buskene. Det du klipper av må du kjøre til Grønmo, ikke legg det på fellesområdet! Vi får håpe at vinteren vil by på gode forhold for skøyteis på vår egen skøytebane!

Rusken 26. august

Styret hadde planlagt så vel dugnad som generalforsamling i 2020, men har av hensyn til smittevern-reglene kommet til at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre noen arrangementer som omfatter mange mennesker. Første generalforsamling vil derfor bli avholdt i mars 2021 og første felles dugnad våren 2021. Det er likevel grunn til å minne om at alle bør sørge for at egen eiendom ser så pen og hyggelig ut som mulig, husk at din eiendom er naboens utsikt! Ikke glem kanten mot veien, det er også vårt eget ansvar!

Fiber: Telenor melder om nær et halvt års forsinkelse

Brenna velforening har 20. september mottatt beskjed fra Telenor om at det blir en stor forsinkelse på fiberutbyggingen. Vi synes dette er svært trist, men vi har ikke annet valg enn å forsøke å minimalisere ulempene. I første omgang har vi skriftlig påpekt at vi nå har fått situasjonen vi fryktet mest; halvferdig arbeid i det vi går inn i vinteren. Vi påpeker bl.a. ulempene med eventuelt å ha trekkrørstumper inne i snøfonner over hele området, og ønsker å unngå en slik situasjon.