KOSTNADER FOR INTERNETT

Vi har erfart at noen har betalt dobbelt for internett etter at fiber ble etablert her på Brenna. Det ser ut som om det gamle abonnementet ikke automatisk blir stoppet av Telenor, så ta en sjekk på dine fakturaer og ta kontakt med Telenor kundeservice om dette gjelder deg!

INFORMASJONSBROSJYREN

INFORMASJONSBROSJYREN for vårt område er nå distribuert til alle på Brenna, si fra om du ikke har fått den eller om du skulle ønsker flere eksemplarer!

SKADET LYSSTOLPE I BRENNASTUBBEN

SKADET LYSSTOLPE I BRENNASTUBBEN er nå erstattet med en ny som samtidig er flyttet litt nærmere låvebygningen for å hindre flere skader. Det er Brenna vel som må bekoste reparasjon av stolpene, en ny stolpe koster ca 50 – 60 000 kroner. Meld fra dersom du oppdager at noen påfører skade på våre lysstolper eller annet som tilhører fellesskapet.

INNSAMLING AV KONTAKTINFORMASJON

Som beskrevet i informasjonsskriv distribuert sammen med den nye presentasjonsbrosjyren av Brenna ønsker styret å registrere både e-post adresse og et telefonnummer for SMS for alle medlemmer av Brenna vel. Det er mange som ikke har respondert på dette, om du er en av dem, send din kontaktinformasjon til leder@brennavel.no

Informasjon fra styret 1.11.20

Styret har nå gjennomført flere større prosjekter: Det er montert 2 lysstolper i gangveien mellom Brattlistubben og Pasopveien og lyset ved vel-garasjen er forbedret. Flere veier er asfaltert, mange veikanter har fått støtte av asfalt-fres, et område med mye grunnvann i Langretta er drenert og vi skal bytte ut en skadet lyktestolpe i Brennastubben. Denne stolpen vil også bli flyttet lenger ut mot gjerdet slik at den ikke står så utsatt til. Endelig har vi også nettopp fått trykket opp nytt opplag av informasjonsbrosjyren for Brenna etter en revisjon og oppdatering. Brosjyren ble opprinnelig laget for 10 år siden, den gang i et A5 format. Denne gang lager vi den i A4 slik at den syns bedre og kan forhåpentligvis ligge lett tilgjengelig og gi svar på saker som i alle fall ny-innflyttede kanskje ikke kjenner til. Bilagt brosjyren følger et ark med informasjon om at vi nå går over til digital informasjon til medlemmer av Brenna vel, og at vi iden sammenheng har behov for et mobilnummer for å kunne sende SMS samt en e-post adresse for meldinger der. Når dette er ferdig satt opp vil styret kunne målrette informasjon på en enklere måte enn tidligere ved å sende informasjon til de det gjelder! Nå nærmer det seg vintersesong, og som en forberedelse skal vi ta inn benker som står rundt på området vårt, sette opp brøytestikker der det er behov for å markere noe og sørge for at alle strø-sand kasser er fylt. I hver av disse kassene skal det ligge en liten spade, husk å legge den tilbake etter bruk! Vi vil også be alle som har trær og busker som kan hindre utsikten om å vurdere om noe bør klippes, det er fint å gjøre det nå når det ikke er mange blader på buskene. Det du klipper av må du kjøre til Grønmo, ikke legg det på fellesområdet! Vi får håpe at vinteren vil by på gode forhold for skøyteis på vår egen skøytebane!