Fiberutbyggingen - oppdatert informasjon per 14. august 2019

Det praktiske arbeidet med fiberutbyggingen nærmer seg nå Brenna. Styret er i kontakt med utbygger mer eller mindre løpende. Det kan konstateres at det er relativt store forsinkelser, men målet er ferdigstillelse før vinteren for alvor setter inn. Vi har 14. august mottatt informasjon fra Veflen entreprenør AS, som er underleverandør til Telenors leverandør Relacom. Les også et overordnet skriv fra Telenor og to skriv om utbyggingen, inkludert veiledning for arbeidet den enkelte må gjøre selv, og en skisse av anlegget. NB: Prosjektet forutsetter egeninnsats fra huseierne.

Skadet rådyr i Pasopveien

Vi har 7. juli fått melding fra Pasopveien 8 om et skadet rådyr. Viltnemda er involvert i saken, og de stiller spørsmål ved om det kan være noen løshunder i området. Vi håper ikke det.

Steinknusingen på Mortensrud. Nok er nok!

Brenna velforening og Bilittkroken huseierforening har 3. juli 2019 sendt felles brev til Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken om de store støyplagene steinknusingen på Mortensrud påfører vårt bomiljø. I brevet er de to velforeningene klare på at steinknusingen ikke kan fortsette. Vi er overbevist om at det ikke var forutsett fra verken kommunal eller statlig myndighet at denne virksomheten ville gi en slik miljøbelastning. I brevet stilles krav om at steinknusingen må ha stanset innen 9. juli.

Pass på at det ikke er søppel utenfor søppelkassa

Styret har fått melding om at det flere steder er observert at det settes søppel ved siden av søppelkassene. Dette fører til at skjærer hakker hull for å finne mat. Deretter kommer rotter og mus. Den som trenger større søppelkasse kan få dette ved å endre renovasjonsabonnementet til en større beholder. Kontakt Oslo kommune, Renovasjonsetaten, på telefon 23 48 36 50, evt. via e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no.

Ansvarsgrenser for vannledningene

Vannet i krana leveres av Oslo vann og avløp. Vannledningsnettet internt på Brenna eies av beboerne i fellesskap, og Brenna velforening forvalter dette ansvaret på vegne av beboerne. Det er viktig at den enkelte huseier er klar over ansvargrensene dersom det oppstår en feil eller det er aktuelt å gjøre arbeid i/ved eget hus.