Fiber: Telenor melder om nær et halvt års forsinkelse

Brenna velforening har 20. september mottatt beskjed fra Telenor om at det blir en stor forsinkelse på fiberutbyggingen. Vi synes dette er svært trist, men vi har ikke annet valg enn å forsøke å minimalisere ulempene. I første omgang har vi skriftlig påpekt at vi nå har fått situasjonen vi fryktet mest; halvferdig arbeid i det vi går inn i vinteren. Vi påpeker bl.a. ulempene med eventuelt å ha trekkrørstumper inne i snøfonner over hele området, og ønsker å unngå en slik situasjon.

Slik ser fibertrekkrørene ut

Mange lurer på hva slags rør som skal legges fra veien og inn i huset. Bildet er tatt på Dal. Det gule røret skal legges i bakken slik anvisningen på arket inne i plastposen som er festet til kveilen viser. Det er samme anvisning som velforeningen leverte i postkassene i juni. Selve fiberkabelen vil senere blåses gjennom røret med trykkluft.