Utbygger søker om ferdigattest for Brattli gård

Utbygger på Brattli gård søker nå om ferdigattest. Brenna velforening ber Plan- og bygningsetaten sørge for at alt er i orden på eiendommen før ferdigattest gis. Det er på tide at det blir ordentlige forhold på og rundt Brattli gård.

Underlig nybygg ved Brennabekken

Som mange sikkert har registrert, har det i lengre tid vært arbeid på den andre siden av Brennabekken, like ved brua i enden av lekeplassen i Langretta. Det som straks er ferdig er en såkalt "reduksjonskum". Og hva er så dette?

Jan Christian Bays søknad gikk rett inn!

Primus motor for skøytebanen, Jan Christian Bay, lagde en velbegrunnet søknad til Sparebankstiftelsen DNB om 150.000 kroner til innkjøp av ATV med brøyteskjær slik at det skulle gå raskere å få vekk snøen fra skøytebanen på Sportsplassen. Sparebankstiftelsen var enig i at dette var et godt formål og bevilget hele søknadsbeløpet.

Brenna velforening krever vedtaket om tillatelse til steinknusing omgjort

24.08.2018 ble tidligere avslag på søknad om å starte med steinknusing på tomta ved Shell-stasjonen opphevet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA). Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand (BU) var sterkt imot å gi slik tillatelse, og uttalte tydelig 07.04.2017 at de ikke kunne akseptere at det brukes mobilt knuseverk i Thomas Ulvens vei. «Mobilt knuseverk gir støy og støv til omliggende naboer. Videre kan BU ikke tillate at området brukes for mellomlagring av masser grunnet transportruten som medfører vesentlig ulempe for omgivelsene i form av økt belastning på allerede overbelastet veinett.» Brenna velforeningen støtter BUs uttalelse og ber nå i brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at tillatelsen oppheves.