Ansvarsgrenser for vannledningene

Vannet i krana leveres av Oslo vann og avløp. Vannledningsnettet internt på Brenna eies av beboerne i fellesskap, og Brenna velforening forvalter dette ansvaret på vegne av beboerne. Det er viktig at den enkelte huseier er klar over ansvargrensene dersom det oppstår en feil eller det er aktuelt å gjøre arbeid i/ved eget hus.

Tilbud fra VVS GRUPPEN AS

Beboerne på Brenna har fjernvarmeanlegg av forskjellig type. I blant blir det behov for rørlegger som kjenner anleggene. Velforeningen har innhentet et tilbud fra VVS GRUPPEN AS på priser på forskjellig type arbeid på fjernvarmeanleggene. Firmaet kjenner området og anleggene. Huseierne på Brenna står selvsagt fritt til å velge hvilken rørlegger som ønskes benyttet, men styret ønsker å gjøre tilbudet kjent for alle.

Rusken 7. mai - Den som deltar får rabatt på velkontingenten!

Rusken-dugnaden gjennomføres 7. mai. Det vil være lokale ansvarlige for samtlige veier. Disse holder orden på at arbeidet som skal gjøres blir gjort. Det vil være en lang liste med oppgaver til dugnaden. Alle som stiller på dugnaden vil i år få kr. 500,- i rabatt på velkontingenten. Det er den enkelte beboers ansvar å kontakte den lokale ansvarlige, bli tildelt oppgaver og bli registrert som dugnadsdeltaker. Registrering må gjøres i perioden 18:00-18:30.

Brennaveien 122 Brattli gård – grov forsøpling av nærmiljøet

Brenna velforening har 1/4-2019 sendt brev til Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, om forholdene ved Brattli gård. I brevet skriver vi at saken gjelder en byggesak som i en årrekke nærmest har vært en katastrofe for Brenna som boområde. Vi ber om at PBE betrakter brevet som et rop om hjelp fra beboerne på Brenna.

Velforeningen ber om møte med Plan- og bygningsetaten om den økende utleievirksomheten på Brenna

Boligområdet på Brenna er etablert med grunnlag i Reguleringsplan S-2849, med Oslo kommune som tilrettelegger og selger. De siste årene har utviklingen gått i en svært uheldig retning ved at flere hus på området er omgjort/brukes som rene utleieboliger hvor eierne selv ikke bor i husene. Brenna velforening tar i brev datert 19.03.2019 dette opp med Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.