Rusken 7. mai - Den som deltar får rabatt på velkontingenten!

Rusken-dugnaden gjennomføres 7. mai. Det vil være lokale ansvarlige for samtlige veier. Disse holder orden på at arbeidet som skal gjøres blir gjort. Det vil være en lang liste med oppgaver til dugnaden. Alle som stiller på dugnaden vil i år få kr. 500,- i rabatt på velkontingenten. Det er den enkelte beboers ansvar å kontakte den lokale ansvarlige, bli tildelt oppgaver og bli registrert som dugnadsdeltaker. Registrering må gjøres i perioden 18:00-18:30.

Brennaveien 122 Brattli gård – grov forsøpling av nærmiljøet

Brenna velforening har 1/4-2019 sendt brev til Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, om forholdene ved Brattli gård. I brevet skriver vi at saken gjelder en byggesak som i en årrekke nærmest har vært en katastrofe for Brenna som boområde. Vi ber om at PBE betrakter brevet som et rop om hjelp fra beboerne på Brenna.

Velforeningen ber om møte med Plan- og bygningsetaten om den økende utleievirksomheten på Brenna

Boligområdet på Brenna er etablert med grunnlag i Reguleringsplan S-2849, med Oslo kommune som tilrettelegger og selger. De siste årene har utviklingen gått i en svært uheldig retning ved at flere hus på området er omgjort/brukes som rene utleieboliger hvor eierne selv ikke bor i husene. Brenna velforening tar i brev datert 19.03.2019 dette opp med Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.

Container på parkeringsplassen ved innkjøringen til Pasopsvingen

Arbeidet med å bygge fiberanlegg på Brenna starter 25/3. Grave- og trenchearbeidet utføres av firma Veflen, som er engasjert av Relacom. Relacom har ansvaret for hele fiberanlegget og arbeider for Telenor. Veflen har bedt styret om en plass til å sette to containere i byggeperioden. Firmaet har fått tillatelse til å benytte gjeste-/beboerparkeringplassen ved innkjørselen til Pasopveien til dette.

Utbygger søker om ferdigattest for Brattli gård

Utbygger på Brattli gård søker nå om ferdigattest. Brenna velforening ber Plan- og bygningsetaten sørge for at alt er i orden på eiendommen før ferdigattest gis. Det er på tide at det blir ordentlige forhold på og rundt Brattli gård.