Følg med på hva styret gjør

Styret i Brenna velforening har jevnlige møter. Det skrives referater fra disse møtene. Så snart et møtereferat er godkjent, legges referatet ut på brennavel.no. Klikk fanen "Dokumenter", og velg "Referat fra styremøter".

Parkeringsforbudet i Brennaveien utvidet

På generalforsamlingen 16. mars ble det vedtatt at styret "må gjøre alt som er mulig for å få innført parkeringsforbud i hele Brennaveien før tragiske ulykker oppstår". Problemet er tatt opp flere ganger tidligere, men da uten resultat. Kommunen har nå revurdert situasjonen, og selv kommet fram til at parkeringssituasjonen i Brennaveien ikke var forsvarlig. 1. august ble det innført parkeringsforbud på begge sider av Brennaveien fra avkjørselen til Brennagrenda og fram til snuplassen for bussen.

Bruk av henger

Det er stadig skader på henger, særlig den elektriske tilkoblingen samt fronthjul. Sjekk derfor at alt er i orden når du låner og henter en henger, og si ifra om det er mangler. Sjekk også når du setter den på plass igjen om det er noe som ikke er bra!

Postkassene og generalforsamlingen - juridisk betenkning

På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det fra et medlem delt ut et juridisk notat om postkassesaken. Medlemmet hadde selv bestilt og betalt for notatet, som han mente kunne tolkes dit hen at generalforsamlingen ikke "hadde kompetanse" til å beslutte i postkassesaken (juristspråk for at generalforsamlingen ikke har rett til å fatte beslutning som binder medlemmene i saken). I forkant av den ordinære generalforsamlingen hadde styret bedt Kluge Advokatfirma AS, som har rammeavtale med Vellenes fellesorganisasjon, om å utarbeide en betenkning om nettopp dette. Betenkningen ble delt ut på ordinær generalforsamling og konklusjonene ble referert på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Huggorm i hage på Brenna?

Styret har fått et bilde av noe som kan være en huggorm fra Knut Bjarne Kjøde i Brennaveien 131. Ormen ble sett på plenen 7. juni. Den ble skremt og forsvant, men det ble da tatt et bilde. Kjøde sier at den ligner på en buorm, men den mangler gule flekker på nakken. Derfor kan det være sort huggorm.