Hva står i den opprinnelige kjøpekontrakten?

Det er lenge siden Brenna-området ble lagt ut for salg. I kjøpekontrakten for tomtene ble det tatt inn en rekke betingelser som kanskje ikke alle kjenner til. Bl.a. står det klart hvilke forpliktelser beboerne er ansvarlige for.

Send inn bilder

Vi har nå fått muligheten til å vise et antall bilder som går rundt og rundt på forsiden av velforeningens websider. Send inn bilder og få dem publisert! Bildene bør fortrinnsvis være tatt på Brenna. For at de skal vises korrekt bør bildene være ganske avlange, men webredaktøren vil gjøre sitt beste for å tilpasse det som blir sendt inn. Bildene som "går rundt" nå suppleres eller byttes ut etter hvert som bilder fra beboere mottas. Vi ser fram til mange trivelige bilder på weben!

Følg med på hva styret gjør

Styret i Brenna velforening har jevnlige møter. Det skrives referater fra disse møtene. Så snart et møtereferat er godkjent, legges referatet ut på brennavel.no. Klikk fanen "Dokumenter", og velg "Referat fra styremøter".

Parkeringsforbudet i Brennaveien utvidet

På generalforsamlingen 16. mars ble det vedtatt at styret "må gjøre alt som er mulig for å få innført parkeringsforbud i hele Brennaveien før tragiske ulykker oppstår". Problemet er tatt opp flere ganger tidligere, men da uten resultat. Kommunen har nå revurdert situasjonen, og selv kommet fram til at parkeringssituasjonen i Brennaveien ikke var forsvarlig. 1. august ble det innført parkeringsforbud på begge sider av Brennaveien fra avkjørselen til Brennagrenda og fram til snuplassen for bussen.