Mortensrud planprogram

Brenna velforening har gitt innspill til Mortensrud planprogram. Resultatet av arbeidet med dette programmet vil påvirke alle som bor i området vårt. Planen som er lagt frem er preget av storstilt utbygging og massiv fortetting.

Hva står i den opprinnelige kjøpekontrakten?

Det er lenge siden Brenna-området ble lagt ut for salg. I kjøpekontrakten for tomtene ble det tatt inn en rekke betingelser som kanskje ikke alle kjenner til. Bl.a. står det klart hvilke forpliktelser beboerne er ansvarlige for.

Send inn bilder

Vi har nå fått muligheten til å vise et antall bilder som går rundt og rundt på forsiden av velforeningens websider. Send inn bilder og få dem publisert! Bildene bør fortrinnsvis være tatt på Brenna. For at de skal vises korrekt bør bildene være ganske avlange, men webredaktøren vil gjøre sitt beste for å tilpasse det som blir sendt inn. Bildene som "går rundt" nå suppleres eller byttes ut etter hvert som bilder fra beboere mottas. Vi ser fram til mange trivelige bilder på weben!