FORBEREDELSEER TIL VINTERSESONGEN HER PÅ BRENNA

FORBEREDELSEER TIL VINTERSESONGEN HER PÅ BRENNA Det er blitt høst og vi nærmer oss vintersesongen. Styret har hatt en gjennomgang med SUMO (Skandinavisk Utemiljø Oslo) som står for vintervedlikeholdet av våre private veier, slik at vi skal være best mulig forberedt den dagen snøen er over oss. se lenke for mer info.

Det er noen forhold vi som privatpersoner kan sørge for:

  • Sjekk om søppelkassene bør flyttes slik at de ikke blir nedlesset av snø
  • Sørg for å parkere slik at bilen ikke står i veien for brøytetraktoren, den er mye større enn bilen
  • Se også etter om det er kvister og grener som bør fjernes, 2 – 2.5 meter opp
  • Klipp hekker som stikker ut i veien eller som kan være sjenerende for andre
  • Dersom det skulle bli veldig glatt i veien så ta selv initiativ til selv å strø foran innkjøring eller på andre utsatte steder, det står i alt 12 kasser med strøgrus omkring på området.NB; legg spaden tilbake i kassen!

Etter forrige vintersesong fikk vi en del kommentarer fra ulike deler av området vårt som vi nå spesielt har bedt Sumo å ha fokus på. Eksempelvis har vi bedt om at snøryddingen starter i Pasoplia som er den vanskeligste veien å brøyte fordi den delvis er smal ved at flere eiendommer har satt hekk og gjerde på fellesområdet langs veien og ikke innenfor egne grenser. Dette skaper store utfordringer for brøytemannskapet fordi det ikke er plass til snøen langs veien og må kjøres bort.

Dersom du ønsker kontakt med Sumo kan du enten ringe 400 05 094 eller sende e-post til post@sumo.no

Generelle forhold som ikke er akutt kan du sende til leder@brennavel.no