BEHOLDER FOR GLASS OG METALL BLIR SATT UT VED ALLE HUS

Renovasjons- og gjenvinningsetaten informerer ved dette at vi planlegger å gjennomføre et pilotprosjekt i deres område med oppstart rundt mai. Se lenke for mer info

BEHOLDER FOR GLASS OG METALL BLIR SATT UT VED ALLE HUS

Vi har fått følgende melding fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten:

«Renovasjons- og gjenvinningsetaten informerer ved dette at vi planlegger å gjennomføre et pilotprosjekt i deres område med oppstart rundt mai. Vi ønsker å teste nye løsninger for innsamling av glass- og metallemballasje, der vi setter ut en ny beholder for glass/metall sammen med dagens beholdere for restavfall og papir. Dette vil gjøre at beboerne får betydelig kortere vei til stedet de kan levere glass og metallemballasje, noe vi tror vil øke mengdene som sorteres.

De nye beholderne rommer 140L og vil tømmes hver fjerde uke. Fordi dette er et prøveprosjekt kan det hende at vi må endre tømmefrekvensen etterhvert. Den nye beholderen kan plasseres etter eget ønske, men for å få den tømt må den stå sammen med de andre beholderne på tømmedag.

Vi vil informere alle beboerne med et brev i posten før oppstart. Tjenesten er gratis og blir i utgangspunktet «obligatorisk» å bruke. Dersom noen har store utfordringer med å plassere ut beholderen sin kan de ta kontakt med vår kundeservice.

Vi ønsker med dette som sagt bare å informere velet om planene, og kommer tilbake til dere når vi har en oppstartdato for prosjektet.»