Årsmøte 2024

Årsmøtet for 2024 er satt til mandag 4. mars Frist for å komme med forslag for behandling på årsmøtet er 31. januar 2024