Generalsforsamling utsatt

Følg lenken for å lese mer

GENERALFORSAMLING UTSATT
Med bakgrunn i mottatte kommentarer og under de rådende forhold med hensyn til strenge smittevernregler har styret for Brenna vel kommet til at det ikke vil være forsvarlig å avholde generalforsamling før det igjen vil være mulig å avholde denne som et fysisk møte.
Det betyr at årets generalforsamling vil bli arrangert så snart det vil være mulig å gjennomføre møtet med fysisk tilstedeværelse for alle medlemmer av Brenna vel. Det er jo pr idag ikke mulig å si når det kan bli, men møtet vil bli innkalt minst 3 uker på forhånd.
Saker for behandling for årsmøtet vil være de samme som ble distribuert i februar og som er å finne på vår hjemmeside brennavel.no
Kontingentinnbetaling for 1. halvår 2021 vil skje som et akonto beløp som vil bli avregnet etter at generalforsamlingen er gjennomført.
Med ønske om en så god påske som mulig til alle!