Dokumenter

Styret har planlagt å sende alle dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen pr e-post til alle medlemmer av Brenna vel innen midten av februar, under forutsetning av at vi har fått alle e-post adresser til alle medlemmer av Brenna vel, og vi ber om at alle setter seg inn i de sakene som blir omtalt i dokumentasjonen.