Frist

Foreløpig minner vi om at fristen for å fremme forslag til behandling på generalforsamlingen må være styret i hende innen 31. januar!