UTSATT: Generalforsamling i Brenna velforening 18. mars 2020 - underlag tilgjengelig

GENERALFORSAMLINGEN MÅ UTSETTES INNTIL VIDERE PGA: CORONASITUASJONEN Generalforsamlingen avholdes som vanlig i det lille auditoriet på Lofsrud skole kl. 19:00. Klikk overskriften eller bildet for å komme til dagsorden og alt underlag til møtet.

Dagsorden iht. vedtektene:

1. Konstituering

2. Årsmelding fra styret

3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av tap.

4. Innkomne forslag

5. Fastsettelse av velkontingenten og driftsbudsjett

6. Valg

 a. Valg av styrets leder ved særskilt valg

 b. Valg av styremedlemmer

 c. Valg av styrevaramedlemmer

 d. Valg av revisorer (hvert år)

 e. Valg av medlemmer til valgkomité (hvert år)

7. Avslutning

Last inn alt underlag til generalforsamlingen ved å klikke her