Voldsom støy fra steinknuser

De fleste har sikkert registrert at det over en lang periode har vært kraftig støy fra området som har innkjøring fra Shellstasjonen på Mortensrud. Støyen kommer fra tungtransport, lossing av stein og ikke minst steinknusing. En beboer skriver i epost til styret at "det kan høres ut som et langt godstog som kjører forbi huset hele tiden". Styret prøver forskjellige tilnærminger for å få slutt på denne forferdelige støyen i nærområdet.

Enkelte steder er støyen på det verste så plagsom at det er helt umulig å ha vinduer åpne. Selv med lukkede vinduer bråker det veldig. Støyen starter grytidlig på morgenen. Enkelte steder på Brenna oppstår en slags ekkovirkning som gjør at det høres ut som om støyen kommer fra flere retninger. Det er ikke til å tro at en slik virksomhet har fått lov til å etablere seg i nærområdet vårt.

Brenna velforening har kontaktet bydelsoverlegen i Søndre Nordstrand bydel om saken. I henvendelsen heter det:

"Vi ber Bydelsoverlegen snarest om å undersøke denne saken. Har Hagen (firmaet som driver steinknuseren) virkelig tillatelse til å støye stå mye så nær der folk bor? Skal dette vare lenge? Vi ber om et raskt svar på denne henvendelsen. Støybelastningen vi allerede har fra E6 er stor. Etter at dette pukkverket kom i drift har støyplagene blitt enorme. 

Vi ber Bydelsoverlegen så sterkt vi kan om hjelp i denne saken. Støyen går nå hardt utover vår psykiske helse."

Styret er også i kontakt med representanter i Bydelsutvalget, og er kjent med at flere beboere selv har tatt kontakt med ulike instanser i kommunen.

Alle som plages av støyen anmodes om å kontakte kommunen selv. Send henvendelse til Bymiljøetaten (postmottak@bym.oslo.kommune.no) eller støtt opp under styrets henvendelse til Bydelsoverlegen i vår bydel (anne.stine.garnes@bsn.oslo.kommune.no). Flere henvendelser vil gjøre det lettere for Bydelsoverlegen å få gjennomslag i saken.

Se kort video og hør lyden ved å klikke her.