Brann i velgarasjen

Lørdag 21. april ca. kl. 19 oppstod et alvorlig branntilløp i velgarasjen. Bjørg Skorgen, som bor i Smalåkeren 2, kontaktet varamedlem i styret, Arne Egil Sagen, og fortalte at det kom røyk fra baksiden av garasjen.

Arne Egil fikk med seg to tidligere naboer som var på besøk, og dro raskt til brannstedet. Der møtte de nabo Bjarne Brandt som bor i Smalåkeren 4. Han hadde da akkurat alarmert brannvesenet.

Det viste seg å brenne ved et lyspunkt på baksiden av velgarasjen på hjørnet innerst mot Brennaveien. Strømmen ble raskt avslått og brannen ble slukket med brannslukkingsapparat.

Etter noen få minutter ankom tre brannbiler, politibil og ambulanse - alle med sirener. Brannvesenet saget opp veggen rundt der det hadde brent for å kontrollere om det ulmet inne i veggen.

Årsaken til brannen var høyst sannsynlig at en utvendig lampe med fotocelle og bevegelsessensor var blitt røsket løs av festet sitt for så å bli hengende inn mot veggen etter ledningen med lyset på. Lampa var kraftig, og veggen antente etter hvert.

Velgarasjen fikk ingen skade innvendig, men en del av en vegg må få ny kledning og isoleres på nytt.

Stor takk til naboene som reagerte raskt. Hadde det gått særlig lengre tid før brannen ble varslet, kunne hele velgarasjen brent ned.