SKØYTEBANEN

Vi er jo så heldige at vi har en sportsplass midt inne på vårt område, der vi om vinteren pleier å ha skøyte-is. Denne sesongen blir det dessverre ikke is, Oslo kommune (som eier grunnen) har meldt at det på kommunens anlegg ikke vil bli tillatt å legge is, med henvisning til smittevern hensyn.