Rusken 7. mai - Den som deltar får rabatt på velkontingenten!

Rusken-dugnaden gjennomføres 7. mai. Det vil være lokale ansvarlige for samtlige veier. Disse holder orden på at arbeidet som skal gjøres blir gjort. Det vil være en lang liste med oppgaver til dugnaden. Alle som stiller på dugnaden vil i år få kr. 500,- i rabatt på velkontingenten. Det er den enkelte beboers ansvar å kontakte den lokale ansvarlige, bli tildelt oppgaver og bli registrert som dugnadsdeltaker. Registrering må gjøres i perioden 18:00-18:30.

Alle oppfordres til også å rydde egen eiendom og området rundt egen eiendom.

I år vil det ikke bli leid inn lastebil da det har vist seg at denne i hovedsak ble brukt til å frakte bort privat hageavfall. Det vil bli satt ut konteinere som tidligere år.

Beboere som ikke har mulighet til å stille på dugnadsdagen kan kontakte styret og vil bli tildelt oppgaver som kan utføres en annen dag. Det må tas kontakt senest 6. mai.

NB: Kun husstander som stiller med deltaker over 18 år får avslag på kontingenten.