Steinknusingen: Fylkesmannen krever stans i knusingen inntil kvalitetssikrede støyberegninger foreligger

Fylkesmannen pålegger på nytt Hagen gjenvinning AS å stanse knusingen av stein inntil det foreligger en kvalitetssikret dokumentasjon for at støygrensene overholdes for støyutsatt bebyggelse.

I brevet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Hagen heter det:

"Måling og beregning av utslipp skal jf. forurensningsforskriften § 30-9 være representative for normal drift, kvalitetssikres og utføres etter Norsk Standard samtidig som de skal utføres av kompetent støyfaglig ekspertise. Grensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet inkludert interntransport og lossing av råvarer og produkter (jf. §30-7)."

Les hele brevet ved å klikke her.