Steinknusingen var godkjent av Bydelsoverlegen

Hagen Gjenvinning AS har vist Brenna velforening dokumentasjon på å ha tillatelse til steinknuservirksomheten. I tillatelsen heter det bl.a. "Bydelsoverlegen har 09.09.2016 gjort vedtak om dispensasjon og forhåndsgodkjenning for støyende arbeider (endring/forlengelse av tidligere vedtak av 16.11.2015) for tidsavgrenset arbeid på hverdager med drift av knuseverk for steinmaterialer på eiendommen." Men bydelsoverlegen nevner ikke dette i sitt svar til Brenna velforening.

Det fremstår som underlig at Bydelsoverlegen først godkjenner et tiltak for senere ikke å nevne sin egen godkjenning når Brenna velforening ber om Bydelsoverlegens syn på saken.

Samtidig er det bra at vi nå har fått fokus på at denne støyen ikke er akseptabel.

Det bør forøvrig nevnes at Arild Hagen, innehaver av firmaet som knuser stein, uttrykker at han er opptatt av å sette inn tiltak slik at støyen blir akseptabel.