Telenor tilbyr fiber på Brenna - oppdatering

Lørdag 6. oktober var det befaring knyttet til fiberutbyggingen. Tre representanter fra styret møtte da representant fra firma Regi, som skal prosjektere fiberanlegget i området. Regi er underentreprenør for Relacom, som vil stå for utbyggingen dersom Telenor tar endelig beslutning om å bygge fiberanlegget. Styret fikk tidlig i september opplyst at oppslutningen om utbyggingen på i området lå på 70 %. Det gjøres oppmerksom på at huseiere som tilknytter seg fiberanlegget fra starten får en gunstigere pris enn beboere som gjør dette senere.

På befaringen 6/10 ble det fastslått hvilke hus som sokner til Brenna velforening. Det er et stort puslespill å sikre fremføring av fiber til samtlige tomtegrenser. Det må graves, det må sannsynligvis "trenches" (dvs. frese et smalt spor) og i den grad det er mulig vil eksisterende føringsveier benyttes. Den enkelte huseier er selv ansvarlig for å beskytte sin egen tilknytningskabel på egen eiendom.

Regi vil nå lage et utkast til en plan for området. Det er først når denne planen foreligger at Telenor (Canal Digital som merkevare blir nå faset ut) vil ta endelig beslutning om utbygging. Velforeningen vil få planen til gjennomsyn. 

Selve utbyggingen vil skje til våren.

Styret i Brenna velforening er nå altså i godt inngrep med Telenor.

Det vil komme mer informasjon når slik foreligger.