Informasjonsskriv nr. 2 2018

Informasjonsskrivet er delt ut i samtlige postkasser. Klikk på overskriften for å komme til nedlastingslenke.

Klikk her for å laste ned skrivet.

Temaer i skrivet:

-          Gjennomføring av Rusken 7. og 8. mai 2018

-          Fyring og pipesot

-          Ikke etabler private søppelfyllinger!

-          Les «Grønnboka» - salgsprospektet for Brenna

-          Søppelkassene på friområdene

-          Ny tilhenger og ny leieordning

-          Ny parkeringsplass – mulighet til å leie plass

-          Protokoll fra generalforsamlingen