Salgsprospektet for Brenna

Da tomtene på Brenna ble solgt av Oslo kommune på slutten av 1980-tallet, måtte alle forholde seg til føringene som ble gitt i salgsprospektet. Vi har skannet det mest sentrale fra dette prospektet og gjort det tilgjengelig på web.

Alle som eier hus på Brenna bør være kjent med betingelsene som ble satt i salgsprospektet. Det var minst to ulike hefter, men fellesbestemmelsene var de samme. Vi har skannet fellesbestemmelsene for felt A og B, inkludert 14 "tomteark" som bare skal oppfattes som eksempler.

Klikk her for å laste ned salgsprospektet.