Fasadeendring i strid med reguleringsbestemmelsene

Da boligene på Brenna ble oppført, skjedde det etter bestemmelser i reguleringsplanen, med vedlagt tomteark for hver eiendom. Denne ble vedtatt av Oslo bystyre 31. oktober 1985. Av planen fremgår det at husene må ha en tett vegg mot nærmeste naboeiendom. Bakgrunnen for en slik bestemmelse var at boligene ble plassert relativt tett.

Ett av husene i vårt område har nå fått ny eier som ønsker å sette inn et vindu på en tett vegg. Styret har påpekt overfor den nye eieren at dette er i strid med reguleringsplanen.  Men han mener at dette ikke gjelder så lenge denne begrensningen ikke fremgår av skjøtet for eiendommen.

Styret i velforeningen er uenig i en slik tolkning. Men før styret går videre med saken, ønskes en juridisk betenkning knyttet til problemstillingen, herunder forslag til hvordan en slik sak bør forfølges overfor bygningsmyndighetene.

Brenna velforening har bestilt slik betenkning fra Kluge advokatfirma AS, som Vellenes fellesorganisasjon har rammeavtale med.