Ny tilhenger og ny leieordning

Brenna velforening har to tilhengere som medlemmene kan leie. En liten med tipp og en større med god dybde. Nå innføres en ny leieordning.

Den største tilhengeren er helt ny. Styret har kommet fram til at det må innføres et system som er selvfinansierende. Det innføres derfor egenandel og døgnleie. Alle som vil bruke en av tilhengerne må betale inn egenandel som ikke betales tilbake. Egenandelen er på kr. 500,-, men innbetalt egenandel gir rett til å leie hengeren tre ganger for kr. 1,- per gang. All betaling gjøres via VIPPS.

Alle som er med på ordningen får tilgang til en reservasjonskalender. Det blir således mulig å booke "på direkten" dersom det er ledig henger.

Klikk på "Leie av tilhenger" for å få flere opplysninger.

Det kan være at rutinene må forbedres, men det får vi ta etter hvert.