Etablering av postkassestativer på Brenna

På generalforsamlingen 16. mars skisserte styret ulike tilnærminger til hvordan postkassestativer kan realiseres på Brenna. Det var enighet om at styret må ta tak i saken, og at målsettingen er at det skal etableres pene og hensiktsmessige stativer. Disse vil i hovedsak måtte plasseres på fellesarealet.

Det ble gitt en klar føring til styret om å arbeide for at alle skulle ha like postkasser og at det var ønskelig å ha sikre kasser med lås som i tillegg rommer rimelig store pakker.

Det må innkalles til ekstraordinær generalforsamling i saken så snart styret har fått innhentet nødvendig informasjon.

Postens frist for å ha de nye postkassestativene på plass er 1/6.

I forkant av generalforsamlingen hadde styret fått utarbeidet et juridisk notat som omhandler i hvilken grad generalforsamlingen kan gjøre vedtak i postkassesaken.

Notatet kan lastes ned ved å klikke her.